Betong og byggearbeid i arktisk klima

Et klyngeprosjekt i nord

Utfordringer i bransjen

Norske bedrifter opplever stor konkurranse fra utenlandske aktører. Klyngeprosjektet har som formål å øke kommersialiseringskraften gjennom å ta i bruk kunnskap utviklet i forskningsfronten og implementere det i daglige arbeidsrutiner og prosjektering. Gjennom forlenging av byggesesongen vil de norske aktørene få økt konkurransekraft.

Klyngeprosjektets formål

Formålet med klyngeprosjektet er å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som utvider byggesesong og bidrar til helårsarbeid.

[bsf-info-box icon=»Defaults-cogs gears» icon_size=»32″ icon_color=»#2c3e50″ title=»Teknologi»][/bsf-info-box]

Gjennom implementering av ny teknologi kan byggesesongen forlenges og bidra til konkurransekraft for bedrifter i landsdelen.

[bsf-info-box icon=»Defaults-graduation-cap mortar-board» icon_size=»32″ icon_color=»#2c3e50″ title=»Akademisk samarbeid»][/bsf-info-box]

Prosjektet bidrar til praktisk bruk av FoU samt tilgjengeliggjøring av relevante kurs- og utdanninger innen betongfaget i nord.

 

[bsf-info-box icon=»Defaults-line-chart» icon_size=»32″ icon_color=»#2c3e50″ title=»Kompetanse»][/bsf-info-box]

Ved å bygge opp kapasitet og kompetanse innen vinterarbeid i Norge kan medlemsbedriftene ta på seg ansvar for større prosjekter.

[bsf-info-box icon=»Defaults-exchange» icon_size=»32″ icon_color=»#2c3e50″ title=»Dele kunnskap»][/bsf-info-box]

Ved å forsterke betongklyngen, og øke kommersialiseringskraften, kan bedrifter i landsdelen kapitalisere på den kompetansen som bygges opp.

Siste nytt

Betongklyngen N3C tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA

| Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C har i alt 43 medlemmer fra Trøndelag, Nordland og Troms. Ambisjon er å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø…

Studiebesøk hos Selvfrag i Sveits

| Nyheter | No Comments

Cirkulus gruppen besøkte 17. oktober 2018 Selvfrag i Sveits som har utviklet ny teknologi hvor en ved hjelp av høyspent…

Betongklyngens ARENA søknad levert

| Nyheter | No Comments

Betongklyngen ønsker å sikre helårlige bygge- og betongprosesser – uansett vær og temperatur – med høy kvalitet, riktig ressursbruk og…

Partnere

A. Markussen
AF Gruppen
BAMEK
Beisfjord sement
betong & entrepenør
Betongelementforeningen
Element NOR
FABEKO
Forskningsparken i Narvik
FUNN
Hålogaland grus og betong
HeatWork
Helgeland betong
INDIRA
Kystverket
LKAB
LNS
Manoda
Multibetong
Multiconsult
NAMEK
Narvik vgs
NBE
NORCEM
Nordland Betong AS
Norut Narvik
Øksnes Entreprenør AS
Polygon
Roadscanners
Sintef Nord AS
Subnor
Sweco
UiT
Veidekke
Visinor