Betong og byggearbeid i arktisk klima

Et klyngeprosjekt i nord

Utfordringer i bransjen

Norske bedrifter opplever stor konkurranse fra utenlandske aktører. Klyngeprosjektet har som formål å øke kommersialiseringskraften gjennom å ta i bruk kunnskap utviklet i forskningsfronten og implementere det i daglige arbeidsrutiner og prosjektering. Gjennom forlenging av byggesesongen vil de norske aktørene få økt konkurransekraft.

Klyngeprosjektets formål

Formålet med klyngeprosjektet er å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som utvider byggesesong og bidrar til helårsarbeid.

Teknologi

Gjennom implementering av ny teknologi kan byggesesongen forlenges og bidra til konkurransekraft for bedrifter i landsdelen.

Akademisk samarbeid

Prosjektet bidrar til praktisk bruk av FoU samt tilgjengeliggjøring av relevante kurs- og utdanninger innen betongfaget i nord.

 

Kompetanse

Ved å bygge opp kapasitet og kompetanse innen vinterarbeid i Norge kan medlemsbedriftene ta på seg ansvar for større prosjekter.

Dele kunnskap

Ved å forsterke betongklyngen, og øke kommersialiseringskraften, kan bedrifter i landsdelen kapitalisere på den kompetansen som bygges opp.

Siste nytt

Nyheter fra Betongklygen BBAK

| Nyheter | No Comments

Riving og gjenbruk av betong – Konsortie under etablering for å søke midler av EU H2020 Forskningsparken deltok sammen med…

Betongklyngen – Invitasjon til workshop 8.feb, 08.30 – 15.30 i Narvik

| Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til…

Kompetansesenter for bygg-og anleggsvirksomhet i nordområdene

| Nyheter | No Comments

Det er nå offisielt bekreftet av Forskningsrådet at UiTs søknad «Kompetansesenter for bygg-og anleggsvirksomhet i nordområdene» er en av 7…

Partnere

A. Markussen
BAMEK
Beisfjord sement
betong & entrepenør
Betongelementforeningen
Element NOR
FABEKO
Forskningsparken i Narvik
FUNN
Hålogaland grus og betong
HeatWork
Helgeland betong
INDIRA
Kystverket
LKAB
LNS
Manoda
Multibetong
Multiconsult
NAMEK
Narvik vgs
NBE
NORCEM
Nordland Betong AS
Norut Narvik
Øksnes Entreprenør AS
Polygon
Sintef Nord AS
Subnor
Sweco
UiT
Veidekke
Visinor