Monthly Archives

september 2016

Betongsamling i Narvik 4-5 oktober 2016

By | Nyheter | No Comments

4.-5. oktober 2016 samles ca 30 aktører fra bedriftsnettverk, FoU og leverandørindustri for å lære mer samt knytte kontakter innen betongbransjen i Norge
Til samlingen har vi blant annet invitert og utfordret Kystverket, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Statnett for å høre om investeringer og utfordringer i forbindelse med bygging og drifting av kaier, bruer og fundamenter.

I tillegg er tilsetningsleverandørene MAPEI og SIKA utfordret på faglige problemstillinger i forbindelse lufttilsatt og vannavstøtende betong.
Et sentralt tema er betong og vinterdrift og hvordan bidra til å forlenge bygge sesonger. Følgende problemstillinger vil bli nærmere belyst:

  • Investeringer i bruer og betongskonstruksjoner knyttet til sjømerker – Hvordan sikre kvalitet og kontrollkriterier for betong i marine konstruksjoner v/ Kystverket og Statens Vegvesen.
  • Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge v/ Norcem Heidelberg Cement Group
  • Faglige problemstillinger i forbindelse med Lufttilsatt og vannavstøtetende betong v/ SIKA og MAPEI
  • Innebygde Oppvarmingsmuligheter for hulldekke og forskalingselementer v/ NORUT Narvik
  • FoU muligheter vinterdrift/ Anskaffelser i Statnett
  • Kurs- og etterutdanninsgbehov innen betongfaget v/ Betongsopplæringsrådet, UiT, Narvik Vgs

Mer info se vedlagte program