Monthly Archives

oktober 2016

Sertifisert frem til 2018 av European Cluster Excellence

By | Nyheter | No Comments

Betongnettverket «Betong og Byggearbeid i Arktisk Klima» er nå blitt sertifisert frem til 2018 av European Cluster Excellence. Forskningsparken deltar på vegne av nettverket i klyngeforum Nord hvor klyngene i Nordland evalueres og møtes for å lære av hverandre og å finne utviklingsområder. Initiativet til Klyngeforum Nord kommer fra Nordland Fylke og Innovasjon Norge og dette fora er et viktig møte og diskusjonsfora i arbeidet med å klargjøre bedriftsnettverket til ARENA søknad sier Geir Frantzen i Forskningsparken.

Betongbransjen samlet i Narvik til erfaringsutveksling og nettverksarbeid

By | Nyheter | No Comments

Nesten 30 aktører innen betongbransjen og FoU deltok på samlingen som omhandlet betong-og byggearbeid med fokus på vinterdrift. Aktørene som deltok var både deltakere fra bedriftsnettverket samt andre inviterte fra nesten hele verdikjeden innen betong. Eksempelvis aktører som entreprenører/plasstøper/rehab, betongelement, produktleverandører, tilsetningsaktører, sementprodusent, rådgivende ingeniørfirma, FoU, byggherrer etc.
Geir Frantzen innledet og presenterte kort formål med samlingen som var faglig oppdatering og nettverksbygging innen betongbransjen. Videre ble det informert om bedriftsenttverket som ønskes utvidet til en klynge hvor en søker opptak i det nasjonale ARENA programmet. Et ønsket resultat var derfor å få utvidet klyngen samt få innput til samarbeidsområder i nettverket. I tillegg å få i gang utviklingsprosjekter som f.eks det å få opp relevante kurs og utdanninger innen betongfaget for Nord-Norge i Nord-Norge. Deltakerne var svært godt fornøyd med samlingen som vi hå¨per skal bidra til økt aktivitet i nord!
Gruppen vil møtes igjen nokså snart. Følg nettverkets arbeid på www.bbak.no