Monthly Archives

desember 2016

Betongnettverk samling i Svolvær hos Kystverket “Marine konstruksjoner i værharde strøk”

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen til samling i Svolvær med Kystverket som vert. Tema for samlingen er betongkonstruksjoner i værharde strøk og vi har reservert inntil 18 hotellrom og møterom på Thon Hotel i Svolvær. www.thonhotels.no/lofoten
Avtalepris med Konferansekode 24554006 utgjør kr 1228 for enkeltrom og kr 1428 for dobbeltrom. De som har behov for overnatting må selv bestille rom (først til mølla)

Påmeldingsfrist settes til 13. februar 2017.

Samling for nettverket innen betong og byggearbeid i arktisk klima www.bbak.no

Onsdag 22. Februar 2017

20.00 -23.00 Felles middag på Thon Hotel Lofoten

Torsdag 23. februar 2017

08.30-16.00 Programutkast som følger

  • Velkommen og kort status i betongnettverket v/ Geir i Forskningsparken – presentasjonsrunde, nye medlemmer
  • Utfordringer ved betongkonstruksjoner som .feks kaier, sjømerker o.l v/ Kystverket
  • Investeringer planer, rehab planer v/ Kystverket (Eks Almenningskaier, sjømerker) v/ Kystverket
  • Bestandig betong med flyveaske i marint miljø v/ Knut Kjellsen, FoU sjef i NORCEM Heidelberg Sement
  • Problemstillinger ved kloridinntregninger i betong v/ for eksempel BASF, SIKA eller Mapei
  • Status i arbeidet med kompetanseutvikling innen betong – tilgang på relevante kurs og konferanser v/ Narvik Vgs/ UiT
  • Arbeid mot ARENA status, erfaringer fra andre klynger, hva skal til v/ Innovasjon Norge Nordland
  • Oppsummering, konklusjon, dato for neste samling v/ Geir Frantzen i Forskningsparken i Narvik

Programmet vil bli nærmere detaljert.

Påmelding til samlingen: fpn.no