Monthly Archives

februar 2017

Nok en vellykket betongsamling

By | Nyheter | No Comments

54 aktører innen betongbransjen og FoU deltok på samlingen som omhandlet «Marine betongkonstruksjoner i værharde strøk». Aktørene som deltok var både deltakere fra bedriftsnettverket samt andre inviterte fra nesten hele verdikjeden innen betong. Eksempelvis aktører som entreprenører/plasstøper/rehab, betongelement, produktleverandører, tilsetningsaktører, bransjeforeninger, sementprodusent, rådgivende ingeniørfirma, FoU, byggherrer.

Nettverket øker stadig og klyngen ønsker å søke opptak i ARENA programmet kommende samlinger. 27. mars med ARENA innspill og 7-8 Juni i Mo i Rana. Noen arenaer/ konferanser som deler av klyngen deltar på er:

• High Performance Concrete i Tromsø HPC/CIC 6-8 mars
• Betongseminar under Vinterfestuka i Narvik 23 mars
• Rallardagene under Vinterfestuka i Narvik 21-23 mars

Målsetningen er å utvikle og fremme kompetanse, produkter og løsninger for rett kvalitet og effektivitet innenfor betongfaget.
Mer info på www.bbak.no