Monthly Archives

juni 2017

Betongopplæring på vei inn i skoleverket – Narvik modellen under utarbeidelse

By | Nyheter | No Comments

Narvik Videregående skole i samarbeid med UiT Narvik  v/ IVT Fakultetet utvikler i disse dager et Arktisk tilpasset U3 kurs (støpe lederkurs) som vil bli gjennomført 8.-12. Januar 2018 med mulighet for påmelding gjennom Betongsopplæringsrådet/ Norsk Betongforening fra og med 1. september 2017. Kurset er unikt i den forstand at det både skal tilbys ut mot næringslivet og til studenter/ elever. Nødvendig kursbevis blir utstedt av Betongopplæringsrådet.  http://betongopplaering.no/

Dette første kurset vil fungere som en pilot i Narvik og vil deretter bli kjørt i regi av UiT/NVGS i samarbeid med Bodø Vgs. og Polarsirkelen Vgs. i Mo i løpet av vinter/vår 2018. Krav om betongkurs er satt i standard «NS EN 13670, kap NA.4.1», og som flere flere byggherrer benytter seg av. Kurset skal bidra til å sikre kvalitet i forbindelse med betong og betongarbeid og skal være praktisk rettet med bl.a. bruk av Lab, Media Site, (nettbasert undervisning) og i tillegg ha et kaldt klima fokus, definert som utfordringer ved kaldere enn pluss 5 grader.

I betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima» www.bbak.no har flere bedrifter opplevd mangel på tilgang på relevante kurs i landsdelen, og noen har blitt diskvalifisert fra oppdrag. På lang sikt ønsker en å utvikle å tilby flere betong kurs, gjerne i Januar som er en tid på året hvor flere bedrifter i nord permitterer.

Foreleser på kurset vil være Torvaldur Noason som har mange års erfaring med betong kurs i Norge

Mer info kontakt:

Frode Lundberg , OPUS Narvik vgs tel 909 10010, vedr kurset

Boy Arne Buyle v/ UiT, mob: 991 06 186, vedr kurset

Geir Frantzen, Forskningsparken i Narvik, vedr betongklyngen www.bbak.no , mob:907 21 191

 

Med fokus på betong og byggearbeid i arktisk klima skal betongklyngen «betong og byggearbeid i arktisk klima» www.bbak.no  bidra til å utvide byggesesongen, samt utvikle spesialkunnskap knyttet til kvalitet på betong og logistikk av betong fra produsent til byggeplass.

Bilde: Visinor

Kilde: bbak.no

 

Betongbransjen samlet i Mo i Rana, 7.-8. Juni

By | Nyheter | No Comments

31 aktører innen betongbransjen og FoU deltok på samlingen som blant annet  omhandlet «Infrastruktur prosjekter på Helgeland, Anskaffelser i SVV , Nye betongtyper, prefab – muligheter, vinterdrift og ARENA  klyngesatsing innen betong og byggearbeid i arktisk klima.

Et engasjert gjeng bidro også denne gangen til gode diskusjoner og nettverk.

I forkant av samlingen ble det  organisert et besøk hos Celsa armering og en guidet omvisning hos Mo Industripark hvor flere fra nettverket deltok. En imponerende omvisningen hos et meget spennende og fremoverlent industrielt miljø på Mo. Klyngesamlingen fortsatte deretter på Helma hotell fra lunsj-lunsj.

Etter samlingen ble det gjennomført et eget møte mellom Utdanningsmiljøene i Narvik, UiT, Narvik Vgs/ OPUS og bransjeforeningene , Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet. Tema var betongopplæring og innføring av en ny og spennende modell i Nordland, som både bidrar til å dekke bedriftenes behov og som får betongopplæring inn i skoleverket. Modellen er ny i Norge og skal i første omgang testes ut i Narvik, Bodø og Mo.

Det ber nå lagt et godt «fundament» for videre ARENA søknad sier Geir Frantzen, Prosjektleder for Betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»

          

Kilde: bbak.no