Monthly Archives

desember 2017

Kompetansesenter for bygg-og anleggsvirksomhet i nordområdene

By | Nyheter | No Comments

Det er nå offisielt bekreftet av Forskningsrådet at UiTs søknad «Kompetansesenter for bygg-og anleggsvirksomhet i nordområdene» er en av 7 søknader i Norge som får innvilget midler fra Forskningsrådets første utlysning av programmet «Kapasitetsløft».

Kapasitetsløft er et program som ligger under FORREGION programmet – målet for programmet er å øke verdiskaping i næringslivet ved å løfte kapasitetene til forskningsmiljøer på området der det er stor avstand mellom næringens kunnskapsbehov og forskningsmiljøenes kapasitet og kompetanse.

Dette er stor seier for UiT  og de to bygg og  anleggsrelaterte næringsklyngene i Nord-Norge som er nøkkelpartnere i dette prosjektet; Smart Construction Cluster i Alta og Betong  og Byggearbeid i Arktisk Klima(BBAK)  i Narvik.