Monthly Archives

januar 2018

Nyheter fra Betongklygen BBAK

By | Nyheter | No Comments

Riving og gjenbruk av betong – Konsortie under etablering for å søke midler av EU H2020

Forskningsparken deltok sammen med MAPEI, Bodø¸ kommune, IRIS, NHO Nordland, Norges Forskningsråd, UIT, NORUT, Sintef, Ghent Universitet i Belgia, Brno Universitet i Tschekkia, Oulu Universitet i Finland, Luleå Tekniske Universitet i Sverige med fl. i et møte i Bryssel 16/1 med tema. Riving/ Gjenbruk av Betong og med Ny By Ny Flyplass i Bodø¸ som et øvingscase i Norge. Utlysningen er på ca 130 mill NOK og med skissefrist i februar og søknadsfrist i september 2018

Og link finnes her :http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html

Dette er en såkalt Innovation Action og hvor flere bedrifter fra flere land også oppfordres til å delta. EU ønsker seg gjerne pilotprosjekt i flere land og er søkende etter nye teknologier for å løse samfunnsutfordringer. I dette prosjektet vil en blant annet se nærmere på Selfrag pulsfragmentation –  Våt metode for å skille betong og armering på. MAPEI ønsker å studere finfraksjon etter utskilling. SINTEF vil se nærmere på Ståldelen. NORUT fikk ansvaret for å studere gjenbruksmuligehter av elementer og bygningsdeler mens LTU Gjenbruk av tilslag og finfraksjon. Norsk koordinator er IRIS Salten. Foruten nevnte partnere deltar også Forsvarsbygg og AVINOR i samarbeidet med ifm prosjekt Ny By Ny Flyplass. Workshopen resulterte også i gode faglige diskusjoner og nye nettverk . Referat (MoM) fra møtet vedlegges, 2018.01.16.Minutes of Meeting. Ta gjerne kontakt med Geir Frantzen i Forskningsparken for mer info eller om det er ønske om å delta i søknaden.

Nytt Interreg prosjekt Arctic  ECO crete innvilget

Et nytt Interreg prosjekt ble innvilget av IR styringskomitemøte i januar. I Norge skal NORUT Narvik arbeide videre med Betong i kaldt klima (Vinterstøp metoder). Den finske delen av prosjektet skal se nærmere på utvikling av bindemidler fra gruve/ prosessindustri (Ansvarlig Oulu Universitet) mens LTU i Sverige skal utvikle betongresepter for ekstreme temperaturer ned mot minus 25 gr. Nettverket oppfordres til å delta aktivt i prosjektet og aktivitetene vil bli samordnet med klyngens aktiviteter. Mer info hos Bård Arntsen på NORUT.

Neste klyngesamling, torsdag 8/2 på Scandic i Narvik

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til den sjette felles workshopen i Narvik, torsdag 8. februar 08.30 – 15.30 på Scandic.

Tema for denne samlingen er betong og miljø i et arktisk perspektiv med foredragsholdere fra MAPEI og Norsk Betongforening. I tillegg skal vi jobbe strategisk med å legge grunnlag for ny og forbedret ARENA søknad for 2018. Her har vi har leid inn ekstern bistand fra Zynk Comunication i Oslo som har vært involvert i en rekke søknadsprosesser til klyngeprogrammet på alle nivåer, både ARENA; NCE og GSE. Følgende elementer inngår:

  • Miljøvennlige betongkonstruksjoner – planlegging, prosjektering og utførelse – et sammendrag fra kursdagene i Trondheim v/ Jan Eldegard, Daglig leder i FABEKO og Bygg Uten Grenser
  • Potensielt kan 100 prosent av restbetongen gjenvinnes – presentasjon av utviklingsprosjekt og regionale muligheter v /Sven-Henrik Norman, Forretningsutvikler Miljøteknikk MAPEI AS
  • Strategisk prosess – Betongklyngen v/ Jan Glendrange i ZYNK

Påmelding innen 2/2 til www.fpn.no/aktiviteter

 Klyngesamling nr to samkjøres med Fagdagen Betong i regi av Betongforeningen 15/3

Program under utarbeidelse og kommer snart. Arrangementet går i www.vinterfestuka.no

kilde: bbak.no

Betongklyngen – Invitasjon til workshop 8.feb, 08.30 – 15.30 i Narvik

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til den sjette felles workshopen i Narvik, torsdag 8. februar 08.30 – 15.30 på Scandic.

Tema for denne workshopen er betong og miljø i et arktisk perspektiv med foredragsholdere fra MAPEI og Norsk Betongforening. I tillegg skal vi jobbe strategisk med å legge grunnlag for ny og forbedret ARENA søknad for 2018. Her har vi har leid inn ekstern bistand fra Zynk Comunication i Oslo som har vært involvert i en rekke søknadsprosesser til klyngeprogrammet på alle nivåer, både ARENA, NCE og GSE. Følgende elementer inngår:

  • Miljøvennlige betongkonstruksjoner – planlegging, prosjektering og utførelse – et sammendrag fra kursdagene i Trondheim v/ Jan Eldegard, Daglig leder i FABEKO og Bygg Uten Grenser
  • Potensielt kan 100 prosent av restbetongen gjenvinnes – presentasjon av utviklingsprosjekt og regionale muligheter v /Svein- Henrik Norman, Forretningsutvikler Miljøteknikk i  MAPEI AS
  • Strategisk prosess – Betongklyngen v/ Jan Glendrange i ZYNK

Påmelding innen 2/2:  www.fpn.no/aktiviteter

Program – Betong klyngen workshop i Narvik 7-8 februar 2018

Arrangementet foregår på Scandic Narvik i Kongens gt 33. De som har behov for overnatting må selv bestille rom. Det er lagt opp til en felles middag på hotellet den 7/2 kl 19.30 for de som kommer dagen før.

Vi ønsker vel møtt til en spennende og innholdsrik samling.