Monthly Archives

oktober 2018

Studiebesøk hos Selvfrag i Sveits

By | Nyheter | No Comments

Cirkulus gruppen besøkte 17. oktober 2018 Selvfrag i Sveits som har utviklet ny teknologi hvor en ved hjelp av høyspent kan separere mineraler. Metoden kan f.eks brukes for å knuse betong for å ta armering fra betongen. Sammen med byggherre, industriell partner og FoU miljø vil vise nærmere på teknologien i forbindelse med Ny By By Flyplass prosjektet. Takk til Dan for en flott omvisning hos en spennende og nytenkende bedrift.

Betongklyngens ARENA søknad levert

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen ønsker å sikre helårlige bygge- og betongprosesser – uansett vær og temperatur – med høy kvalitet, riktig ressursbruk og lave klimaavtrykk. De samarbeidsorienterte utviklingsaktivitetene i regi av klyngen, gir allerede økt verdiskaping og styrket konkurransekraft for medlemsbedriftene. Gjennom offisiell status som Arena-klynge vil man kunne løfte dette arbeidet videre. Kunngjøring av nye ARENA prosjekter kommer 8. November 2018.

180914 Arenasøknad Beotngklyngen N3C fra KUPA – Komplett

Forespørsel om U5 kurs (betong og montasjeteknikk) i Narvik

By | Nyheter | No Comments

Narvik VGS/ OPUS er forespurt på U5 kurs (Betong og montasjeteknikk) levert i Narvik. I samarbeid med BE Foreningen vil vi gjerne bidra til  sette opp slikt kurs i Narvik hvis vi får min 15 deltakere. Meld fra til meg hvis dere har deltakere til slikt kurs. Svarfrist 1. November 2018Montasjearbeider med betongelementer og samvirkekonstruksjoner skal foregår innenfor sikre og rasjonelle rammer, og innenfor kravene til kompetanse beskrevet i NS-EN 13670. Kursets formål er å sikre at montasjeleder, formann og bas har de nødvendige kunnskaper og holdninger. Målgruppen for kurset er personell som arbeider med montasje til daglig, og som er tiltenkt/har lederfunksjon/ansvarsrolle i denne sammenheng.Kravet til forkunnskaper er i utgangspunktet erfaring fra montasjearbeider og/eller fagutdanning i byggfag. Ta nærmere kontakt med foreningen dersom spørsmål til dette. De som tilfredsstiller kravene gitt i NSEN13670, og i Betongopplæringsrådets utdyping av dette vil få utstedt kompetansebevis av Betongopplæringsrådet. Beviset dokumenterer kompetanse som montasjeleder eller montasjeformann/bas. Kursets lengde er syv dager inklusive avsluttende eksamen