Monthly Archives

juli 2019

Idebanken omfatter nå 27 ideer

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C er en velfungerende innovasjons arena. Siden oppstart av klyngen 1/12 – 2018 har klyngen generert 27 ideer hvorav 10 er blitt konkrete prosjekter det jobbes videre med. KUPA styrker nå bemanningen ved kontoret i Narvik fra August, , bl.a. for å kunne tilby bedriftene å «ta tak i» flere av ideene.

 

Klyngesamling 28. august 2019

By | Nyheter | No Comments

Klyngesamling

28. august | 08.30-16.00 | Narvik

Til betongklyngens medlemmer,

Da har vi gleden av å invitere betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere til ny klyngesamling på Scandic i Narvik, onsdag 28. August mellom 08.30 – 15:30. (Innreise og felles middag på Scandic Narvik 27/8).

Programmet er variert og spennende med temaer som:

• Status og planer i betongklyngen N3C
• Prosjektsamarbeid på Nordkalotten om vinterstøp og nye bindemidler basert på avfall fra industri
• Presentasjon av Norsk katapult – en nasjonal ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for Innovasjon
• Prosjektworkshop hvor vi skal jobbe med konkrete prosjektinitiativ

PÅMELDING VIA LINK: https://response.questback.com/kunnskapsparkennordas/23d31ceuub

Påmeldingsfrist 23.08 kl.16.00
Ved spørsmå kontakt Geir Frantzen, geir@kupa.no

PROGRAM

Tirsdag 27. August 2019
20:00 – 23:00 Middag for betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere på Scandic Narvik.

Onsdag 28. August 2019
Status Betongklyngen N3C
08:30– 10:00 Betongklyngen mot 2020. Hvor er vi hvor skal vi?
v/ SG leder Reidar Schille (TBC). Status og gjennomgang av planlagte aktiviteter 2 halvår. Cirkulus, prosjekter innen Innovasjonsrammen, SNN støtte til akselerering av ideer fra betongklyngen, rapport fra World of Concrete mm v/ Geir Frantzen, Prosjektleder i Betongklyngen N3C og Boy A Buyle v/ UIT og leder for arbeidsgruppe Kompetanse

Arctic Ecocrete – Prosjektsamarbeid på Nordkalotten (vinterstøp og gjenvinning fra industrien)
10:00 – 10:10 Bakgrunn og resultater fra Interreg prosjektet Arctic Ecocrete v/ Bård Arntsen, Forskningssjef NORUT Narvik Norge

10:10 – 10:30 Utvikling av betongresepter for ekstremt lave temperaturer v/ Professor Andrzei Cwirzen, Luleå Tekniske Universitet Sverige

10:30 – 10:50 Restprodukter fra gruveindustrien som sementerstatning v/ Dr Katja Ohenoja, Oulu Universitet Finland
Pause, benstrekk, mingling

10:50 – 11:10 Pause, mingling

Mobilisering av betongindustrien mot Norsk Katapult
11:10 – 11:40 Presentasjon av Norsk katapult – en Nasjonal ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for Innovasjon – hvilke muligheter finnes for betongklyngen v/ Bjørn Arne Skogstad, SIVA

Felles lunsj på Scandic
11:40 – 12:40 Felles lunsj på Scandic Narvik

WORKSHOP
12:40 – 13:20 Mobilisering for FoU i BAE næringen, Forskningsrådet v/ Bjørn G. Nielsen

13:20 – 13:40 Innovasjon Norge v/ Ingrid M Bortne – 20 min
Aktuelle virkemidler og utlysninger for B/A næringen

13:40 – 14:20 Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt – våre beste tips v/ Bjørn G. Nielsen

14:20 – 15:00 Plenumsdiskusjon rundt to konkrete prosjektinitiativ – fokus på nytteverdier (impact) og målstruktur (Excellence) v/ Bjørn G Nielsen og Geir Frantzen

Oppsummering og veien videre/ avslutning
15:00 – 15:30 v/ Geir Frantzen, Betongklyngen N3C.

Vi tipser også om at PIANC Norway arrangerer fagseminar i Narvik den 29. august ved Norges Arktiske Universitet, Institutt for bygg, energi og materialteknologi fra kl. 09.00-15.30 som er åpent for alle. Kontakt Boy-Arne Buyle, boy-arne.buyle@uit.no for påmelding til fagseminaret.

Søk om Nærings-phd i tilknytning til «Cirkulus bærekraftig betonggjenvinning»

By | Nyheter | No Comments

Til Betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere,

UIT Norges Arktiske Universitet, Campus Narvik ønsker å styrke kompetansen innen området riving og gjenbruk av betong.

De vil utlyse to eller tre stipendiatstillinger for en periode på fire år finansiert gjennom Cirkulus og UIT. I tillegg ønsker UIT å få etablert én eller flere Nærings phd. hvor en ansatt i en bedrift eller tilknyttet en bedrift, gis mulighet til å ta doktorgrad.

Vi vil med dette invitere betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere til å delta i denne satsingen. For å være kvalifisert må kandidaten ha mastergrad fra før. Ordningen bidrar til økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i din virksomhet. Forskningsrådet kan støtte din bedrift med 50 % av stipendiatens lønn i inntil tre – fire år. Konkret vil ordningen bidra til at bedriften, med offentlig støtte, kan bygge egen spisskompetanse innenfor bærekraftig riving og gjenbruk av betong.

Les gjerne:

Ta kontakt med oss om dette virker interessant.  Vi bistår gjerne i prosessen frem mot søknad og finansiering.

 

Med vennlig hilsen,

Geir Frantzen, klyngeleder

geir@kupa.no