Betongklyngen N3C tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA

By 8. november 2018Nyheter

Betongklyngen N3C har i alt 43 medlemmer fra Trøndelag, Nordland og Troms. Ambisjon er å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima. sier Innovasjon Norge i sin pressemelding. Prisen ble tatt i mot av prosjektleder Geir Frantzen i KUPA samt Bård Arntsen fra NORUT og Reidar Schille i Heatwork. Sistnevnte med i styringsgruppen. Å få status som klynge i klyngeprogrammet gir betongklyngen mulighet for økt konkurransekraft.

De nye klyngene ble offentliggjort på Gamle Museet i Oslo i dag, av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i det tre organisasjonene som står bak klyngeprogrammet – Forskningsrådets John-Arne Røttingen, Ingrid Riddervold Lorange fra Siva og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters har nivåene Global Centres of Expertise, Norwegian Centres of Expertise og Arena. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

For mer informasjon, se www.innovationclusters.no/om-nic