Category

Nyheter

betong for dummies bodø

Kurs: Betong for dummies – Bodø

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C i samarbeid med Byggmesterforbundet og
BA -senter Nord ønsker deg velkommen til kurset:

BETONG FOR
DUMMIES BODØ
Dato: 12.11.19 fra 08.30-17.00
Sted: Bodø Vgs, 3. etg. nybygget

INFORMASJON

Kurset gir generell kunnskap som alle som har med betong å gjøre
bør kunne – eller bare for deg som ønsker å lære mer om verdens
mest brukte bygningsmateriale! Kurset er også egnet for
entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker
grunnleggende kunnskap om betong, eller for byggherrer som skal
se til at jobben blir utført riktig.

Pris pr. deltaker:
1200,- ink. lunsj for medlemmer i Betongklyngen N3C eller Byggmesterforbundet
1500,- ink. lunsj for ikke-medlemmer
Gratis for lærere og elever ved Bodø Vgs (Krever også påmelding)

Som del av kurset vil det også inviteres til lab-øvelser hos Nordland
Betong fra kl. 15.30-17.00.

Kursholder: Boy-Arne Buyle, Senioringeniør,Laboratorieleder
Bygg-Anlegg og Betonglaboratoriet, UiT Narvik.

Påmelding

 

Les mer
kurs betong for dummies

Kurs: Betong for dummies – Narvik

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C arrangerer dagskurset «Betong for dummies»

29. November fra 09.00 – 17.00 på UIT Norges Arktiske Universitet i Narvik

Kurset gir generell kunnskap som alle som har med betong å gjøre bør kunne – eller bare for deg som ønsker å lære mer om verdens mest brukte bygningsmateriale!

Kurset er også egnet for entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker grunnleggende kunnskap om betong, eller for byggherrer som skal se til at jobben blir utført riktig.

Kursholder: Boy Arne Buyle, Senioringeniør, Institutt for bygg, energi og materialteknolog, UiT Narvik

Ny og spennende workshop i regi av Betongklyngen N3C

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C samlet ca. 40 deltakere på Scandic i Narvik 27-28. august. Temaet for workshopen var å komme opp med nye utviklingsprosjekter

Styringsgruppe leder Reidar Schille ønsket ca. 40 fremmøtte velkommen og holdt en inspirerende innledning om klyngens ståsted og fremtidsplaner i arbeidet med å utvikle et verdensledende innovasjonsmiljø på betong i kaldt klima. Prosjektleder i Betongklyngen Geir Frantzen fra KUPA presenterte status og spennende planer Betongklyngen i 2020, samt introduserte Robin Løvslett som ny prosjektressurs i KUPA. Boy Arne Buyle fra UIT holdt deretter en fin presentasjon fra et besøk de hadde på «World of Concrete» i Januar. Deretter holdt leder i FABEKO Jan Eldegard en prsentasjon av et viktig prosjekt de kjører om Krom i betong.

 

Prosjektsamarbeid på Nordkalotten

Bård Arntsen fra NORUT presenterte bakgrunn, resultater og de norske arbeidspakkene i INTERREG prosjektet Arctic Ecocrete. Deretter fulgte Andrzei Cwirzen fra Luleå Tekniske Universitet i Sverige som hadde fokusert kapabilitet i Sverige samt spennende info om betongresepter for kaldt klima. Fra Finland bidro Katja Ohenoja med informasjon om mulighet for å benytte restprodukter fra gruve/ prosessindustri som sementerstatning.

 

Presentasjon av virkemiddelapparat og resultater fra workshop

Bjørn Arne Skogstad Programansvarlig fra SIVA presenterte først Norsk katapult– en Nasjonal ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon. Bjørn viste flere eksempler og nevnte at dette er et virkemiddel for økt industrialisering av norsk næringsliv. Tilbud rettet mot SMB. Deretter presenterte Bjørn G Nielsen fra Forskningsrådet og Roman Zherebko fra Innovasjon Norge aktuelle virkemidler og utlysninger for BA Næringen spesielt. I tillegg fikk vi gode tips og råd om hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt, samt hva som vektlegges ved evaluering. Deretter startet workshopen som ble ledet av Bjørn og Geir. Klyngens bestillinger var å utvikle nye prosjektideer innenfor de etablerte arbeidsgruppene. Klyngen har gjennom dette fått innspill til flere nye innovasjonsprosjekter å jobbe med.

 

Referat fra klyngesamlingen finner du her

Alle presentasjonene finner du her

Idebanken omfatter nå 27 ideer

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C er en velfungerende innovasjons arena. Siden oppstart av klyngen 1/12 – 2018 har klyngen generert 27 ideer hvorav 10 er blitt konkrete prosjekter det jobbes videre med. KUPA styrker nå bemanningen ved kontoret i Narvik fra August, , bl.a. for å kunne tilby bedriftene å «ta tak i» flere av ideene.

 

Klyngesamling 28. august 2019

By | Nyheter | No Comments

Klyngesamling

28. august | 08.30-16.00 | Narvik

Til betongklyngens medlemmer,

Da har vi gleden av å invitere betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere til ny klyngesamling på Scandic i Narvik, onsdag 28. August mellom 08.30 – 15:30. (Innreise og felles middag på Scandic Narvik 27/8).

Programmet er variert og spennende med temaer som:

• Status og planer i betongklyngen N3C
• Prosjektsamarbeid på Nordkalotten om vinterstøp og nye bindemidler basert på avfall fra industri
• Presentasjon av Norsk katapult – en nasjonal ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for Innovasjon
• Prosjektworkshop hvor vi skal jobbe med konkrete prosjektinitiativ

PÅMELDING VIA LINK: https://response.questback.com/kunnskapsparkennordas/23d31ceuub

Påmeldingsfrist 23.08 kl.16.00
Ved spørsmå kontakt Geir Frantzen, geir@kupa.no

PROGRAM

Tirsdag 27. August 2019
20:00 – 23:00 Middag for betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere på Scandic Narvik.

Onsdag 28. August 2019
Status Betongklyngen N3C
08:30– 10:00 Betongklyngen mot 2020. Hvor er vi hvor skal vi?
v/ SG leder Reidar Schille (TBC). Status og gjennomgang av planlagte aktiviteter 2 halvår. Cirkulus, prosjekter innen Innovasjonsrammen, SNN støtte til akselerering av ideer fra betongklyngen, rapport fra World of Concrete mm v/ Geir Frantzen, Prosjektleder i Betongklyngen N3C og Boy A Buyle v/ UIT og leder for arbeidsgruppe Kompetanse

Arctic Ecocrete – Prosjektsamarbeid på Nordkalotten (vinterstøp og gjenvinning fra industrien)
10:00 – 10:10 Bakgrunn og resultater fra Interreg prosjektet Arctic Ecocrete v/ Bård Arntsen, Forskningssjef NORUT Narvik Norge

10:10 – 10:30 Utvikling av betongresepter for ekstremt lave temperaturer v/ Professor Andrzei Cwirzen, Luleå Tekniske Universitet Sverige

10:30 – 10:50 Restprodukter fra gruveindustrien som sementerstatning v/ Dr Katja Ohenoja, Oulu Universitet Finland
Pause, benstrekk, mingling

10:50 – 11:10 Pause, mingling

Mobilisering av betongindustrien mot Norsk Katapult
11:10 – 11:40 Presentasjon av Norsk katapult – en Nasjonal ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for Innovasjon – hvilke muligheter finnes for betongklyngen v/ Bjørn Arne Skogstad, SIVA

Felles lunsj på Scandic
11:40 – 12:40 Felles lunsj på Scandic Narvik

WORKSHOP
12:40 – 13:20 Mobilisering for FoU i BAE næringen, Forskningsrådet v/ Bjørn G. Nielsen

13:20 – 13:40 Innovasjon Norge v/ Ingrid M Bortne – 20 min
Aktuelle virkemidler og utlysninger for B/A næringen

13:40 – 14:20 Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt – våre beste tips v/ Bjørn G. Nielsen

14:20 – 15:00 Plenumsdiskusjon rundt to konkrete prosjektinitiativ – fokus på nytteverdier (impact) og målstruktur (Excellence) v/ Bjørn G Nielsen og Geir Frantzen

Oppsummering og veien videre/ avslutning
15:00 – 15:30 v/ Geir Frantzen, Betongklyngen N3C.

Vi tipser også om at PIANC Norway arrangerer fagseminar i Narvik den 29. august ved Norges Arktiske Universitet, Institutt for bygg, energi og materialteknologi fra kl. 09.00-15.30 som er åpent for alle. Kontakt Boy-Arne Buyle, boy-arne.buyle@uit.no for påmelding til fagseminaret.

Søk om Nærings-phd i tilknytning til «Cirkulus bærekraftig betonggjenvinning»

By | Nyheter | No Comments

Til Betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere,

UIT Norges Arktiske Universitet, Campus Narvik ønsker å styrke kompetansen innen området riving og gjenbruk av betong.

De vil utlyse to eller tre stipendiatstillinger for en periode på fire år finansiert gjennom Cirkulus og UIT. I tillegg ønsker UIT å få etablert én eller flere Nærings phd. hvor en ansatt i en bedrift eller tilknyttet en bedrift, gis mulighet til å ta doktorgrad.

Vi vil med dette invitere betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere til å delta i denne satsingen. For å være kvalifisert må kandidaten ha mastergrad fra før. Ordningen bidrar til økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i din virksomhet. Forskningsrådet kan støtte din bedrift med 50 % av stipendiatens lønn i inntil tre – fire år. Konkret vil ordningen bidra til at bedriften, med offentlig støtte, kan bygge egen spisskompetanse innenfor bærekraftig riving og gjenbruk av betong.

Les gjerne:

Ta kontakt med oss om dette virker interessant.  Vi bistår gjerne i prosessen frem mot søknad og finansiering.

 

Med vennlig hilsen,

Geir Frantzen, klyngeleder

geir@kupa.no

 

Velkommen til dagskurset «Betong for dummies»

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C arrangerer dagskurset «Betong for dummies»

5. September fra 09.00 – 12.00 på UIT Norges Arktiske Universitet

Kurset gir generell kunnskap som alle som har med betong å gjøre bør kunne – eller bare for deg som ønsker å lære mer om verdens mest brukte bygningsmateriale!

Kurset er også egnet for entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker grunnleggende kunnskap om betong, eller for byggherrer som skal se til at jobben blir utført riktig.

Mer info og påmelding til kurset finner du her:

Kursinvitasjon Betong for dummies 5. september 2019

Foredrag fra Betongfagdagen

By | Nyheter | No Comments

Foredragene fra betongfagdagen som ble arrangert 21. mars 2019 kan nå hentes herfra. Fagdagen samlet 110 engasjerte påmeldte i Narvik. Dette er rekord. Betongfagdagen 2019 er blitt til gjennom et godt samarbeid mellom bransjeaktørene og Betongklyngen N3C under Vinterfestuka i Narvik. Arrangementet er kommet for å bli og betongklyngen N3C vil prioritere og videreutvikle arrangementet også i 2020.

 

Presentasjonene:

SVVTrineKanterZerwekhNasjonaleTuristveger

KværnerHanspMølmentil betongfagdagen

SVVKnutGrefstaNarvik 2019

SVVPresentasjon_Karla Hornbostel

MapeiDanArveRe-con Zero narvik mars 2019

NORCEMKjellSkjeggerudBetong Fagdag Narvik Mars 2019

BEFReiersenPresentasjon Norsk Betongforening Narvik John-Erik ver 1

VeidekkeAndreasog LasseYngres Betongnettverk generell

YBN NarvikvLasseTrøite

KUPAGeirFrantzenVers180319

Invitasjon betongklyngen N3C – Betongfagdag i Narvik, 21. mars 2019 under Vinterfestuka

By | Nyheter | No Comments

Vi har gleden av å invitere Betongklyngens medlemmer samt andre samarbeidspartnere til Betongfagdagen, torsdag 21. mars fra 09:00 – 15:00 i Narvik.

Dette er blitt et tradisjonsrikt arrangement som vi har bidratt med i en årrekke og er det betongfaglige høydepunktet under Vinterfestuka. Arrangementet skjer i regi av Norsk Betongforening og med støtte fra klyngeadministrasjonen i Betongklyngen N3C.

Programmet

Et variert og spennende program som tar opp aktuelle temaer som:

  • Betong og estetikk med presentasjon av nasjonale turistveger
  • Marine konstruksjoner i betong med innlegg fra Kværner og Statens Vegvesen
  • Betong og miljø sett opp mot nytt EU direktiv med innlegg fra NORCEM og MAPEI
  • Betong i kaldt klima med innlegg fra Betongklyngen N3C og Betongelementforeningen
  • Sprøytemørtel og katodisk beskyttelse med innlegg fra Vegdirektoratet
  • Presentasjon fra Yngres Betongnettverk

Tradisjonen tro samles mange til «Moslings Aften» onsdag 20. mars med middag og konsert i Lokstall 1 i Narvik. Vi har forhåndsbooket et antall billetter og da dette arrangementet alltid blir raskt utsolgt, er det lurt å være tidlig ute med å booke. I tillegg har vi forhåndsbooket 20 enkeltrom på Scandic.

Påmelding til arrangementet samt bestilling av billetter til Moslingsaften og hotellreservasjon gjøres her

Påmeldingsfrist: 27. februar kl 16:00 på www.betong.net 

Vedlagt

ProgramBetongfagdag21Mars2019Vers240119Mer info om Vinterfestuka, billetter, program med mer, finnes på www.vinterfestuka.no.

Mer info om hoteller, overnattingsmuligheter finner du på http://www.visitnarvik.no.