Category

Nyheter

Klyngesamling om betong og miljø

By | Nyheter | No Comments

Klyngesamling om betong og miljø
Betongklyngen N3C arrangerte 12. desember en samling med resirkulering og gjenbruk av betong som hovedtema.
En bredt sammensatt forsamling delte kompetanse og ideer for hvordan vi skal møte EUs mål om gjenbruk og gjenvinning av det som i dag betegnes som avfall. Dette uttalte målet betyr at vi innen 2020 skal gjenbruke eller gjenvinne minimum 70% av ikke-farlig avfall fra bygge- og anleggsbransjen.

Betongklyngen N3C tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C har i alt 43 medlemmer fra Trøndelag, Nordland og Troms. Ambisjon er å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima. sier Innovasjon Norge i sin pressemelding. Prisen ble tatt i mot av prosjektleder Geir Frantzen i KUPA samt Bård Arntsen fra NORUT og Reidar Schille i Heatwork. Sistnevnte med i styringsgruppen. Å få status som klynge i klyngeprogrammet gir betongklyngen mulighet for økt konkurransekraft.

De nye klyngene ble offentliggjort på Gamle Museet i Oslo i dag, av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i det tre organisasjonene som står bak klyngeprogrammet – Forskningsrådets John-Arne Røttingen, Ingrid Riddervold Lorange fra Siva og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters har nivåene Global Centres of Expertise, Norwegian Centres of Expertise og Arena. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

For mer informasjon, se www.innovationclusters.no/om-nic

 

Studiebesøk hos Selvfrag i Sveits

By | Nyheter | No Comments

Cirkulus gruppen besøkte 17. oktober 2018 Selvfrag i Sveits som har utviklet ny teknologi hvor en ved hjelp av høyspent kan separere mineraler. Metoden kan f.eks brukes for å knuse betong for å ta armering fra betongen. Sammen med byggherre, industriell partner og FoU miljø vil vise nærmere på teknologien i forbindelse med Ny By By Flyplass prosjektet. Takk til Dan for en flott omvisning hos en spennende og nytenkende bedrift.

Betongklyngens ARENA søknad levert

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen ønsker å sikre helårlige bygge- og betongprosesser – uansett vær og temperatur – med høy kvalitet, riktig ressursbruk og lave klimaavtrykk. De samarbeidsorienterte utviklingsaktivitetene i regi av klyngen, gir allerede økt verdiskaping og styrket konkurransekraft for medlemsbedriftene. Gjennom offisiell status som Arena-klynge vil man kunne løfte dette arbeidet videre. Kunngjøring av nye ARENA prosjekter kommer 8. November 2018.

180914 Arenasøknad Beotngklyngen N3C fra KUPA – Komplett

Forespørsel om U5 kurs (betong og montasjeteknikk) i Narvik

By | Nyheter | No Comments

Narvik VGS/ OPUS er forespurt på U5 kurs (Betong og montasjeteknikk) levert i Narvik. I samarbeid med BE Foreningen vil vi gjerne bidra til  sette opp slikt kurs i Narvik hvis vi får min 15 deltakere. Meld fra til meg hvis dere har deltakere til slikt kurs. Svarfrist 1. November 2018Montasjearbeider med betongelementer og samvirkekonstruksjoner skal foregår innenfor sikre og rasjonelle rammer, og innenfor kravene til kompetanse beskrevet i NS-EN 13670. Kursets formål er å sikre at montasjeleder, formann og bas har de nødvendige kunnskaper og holdninger. Målgruppen for kurset er personell som arbeider med montasje til daglig, og som er tiltenkt/har lederfunksjon/ansvarsrolle i denne sammenheng.Kravet til forkunnskaper er i utgangspunktet erfaring fra montasjearbeider og/eller fagutdanning i byggfag. Ta nærmere kontakt med foreningen dersom spørsmål til dette. De som tilfredsstiller kravene gitt i NSEN13670, og i Betongopplæringsrådets utdyping av dette vil få utstedt kompetansebevis av Betongopplæringsrådet. Beviset dokumenterer kompetanse som montasjeleder eller montasjeformann/bas. Kursets lengde er syv dager inklusive avsluttende eksamen

Kapasitetsløft for bygg- og anleggsnæringen i nord

By | Nyheter | No Comments

BA-næringen i Nord-Norge starter nå opp et av landets første prosjekter i Forskningsrådets nye «Kapasitetsløft»-satsing – BA-senter nord. Prosjektet som skal gå over 3+ 3 år ledes av UiT, Norges Arktiske Universitets avdeling i Narvik, i samarbeid med Norut Narvik AS og SINTEF Nord. Prosjektet skal gi et solid løft både på den bransjerelevante utdanningen og forskningen ved UiT og bidra til økt FoU-aktivitet også i bedriftene. Satsingen skal skje i nært samarbeid med bygge- og anleggsnæringen og både EBA, MEF, Nelfo, NESO og Byggmesterforbundet er med i samarbeidet. To viktige klyngesamarbeid er også med i prosjektet; Betong og Byggearbeid i Arktisk klima og Smart Construction Cluster. Prosjektet også godt forankret i  de tre nordnorske fylkeskommunene.

– Vi bruker BA-senterarbeidet som er virkemiddel til å løfte og videreutvikle våre universitetstilbud innen bygg og anlegg, sier instituttleder ved byggfag UiT, professor Bjørn Reidar Sørensen. Vi gir et viktig tilbud særlig til næringen i den nordligste landsdelen og ønsker å spisse oss ytterligere på de faglige utfordringer og problemstillinger som er særlig aktuelle her i nord, blant annet knyttet til vårt klima. Vi er helt avhengig av å gjøre dette i nært samarbeid med BA-næringen selv og setter stor pris på at alle bransjeorganisasjonene så tydelig har sagt at de ønsker å bidra i dette samarbeidet. I arbeidet med å øke FoU-graden i BA-næringen i nord, er et viktig mål å øke verdiskapningen som følge av dette. Dette vil skje gjennom realisering av nye produkter og tjenester der bedriftene utnytter sine komparative fortrinn med ståsted Nord-Norge.

– Behovet for kompetent arbeidskraft på alle nivå er en av de store utfordringene for hele bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge. Vi trenger også mer systematisk og faglig solid utviklingsarbeid både i den enkelte bedrift og ved forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Det er derfor veldig gledelig at vi nå får i gang et slikt samarbeid med UiT, sier leder for styringsgruppen i prosjektet, direktør i EBA Hålogaland, Stein Windfeldt.

Kapasitetsløftet starter nå som et prosjekt med en rekke konkrete aktiviteter, mens det parallelt også jobbes med å få etablert et permanent BA-senter ved UiT som skal eie denne satsingen på permanent basis.

Bildetekst: Kompetanseløftet for BA-næringen i nord er et bredt samarbeid mellom forskningsmiljøene og bransjen. F.f.v. Bård Arntsen fra Norut Narvik, Geir Frantzen fra betongklyngen, Kjell Skog fra Byggmesterforbundet, Karin Kristensen fra Nordland fylkeskommune, Stein Windfeldt fra EBA, Jack Johnsen fra NESO, Bjørn Tore Esjeholm fra UiT, Martin Grønnslett fra MEF, Bjørn Reidar Sørensen  fra UiT, Gorm Breimo og Jørn Eldby fra SINTEF Nord og Tor Arne Bellika fra Smart Construction Cluster.

Betongklyngen – Invitasjon til workshop/ Betongfagdagen, 15/3, 09.00 – 17.00 i Narvik

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til fagdag/ workshop i Narvik, torsdag 15. mars 09.00 – 17.00 på UIT Norges Arktiske Universitet. Arrangementet er samkjørt med fagdag betong og kjøres under www.vinterfestuka.no i Narvik. (lurt å booke overnatting snarest mulig) .

For mange er temaene i programmet nytt, og for andre kan temaene være kjente fra før, men likevel inneholde nyheter. Her er noen smakebiter fra programmet:

 • Digitalisering i bygge bransjen, praktisk bruk av BIM og tegningsløs armeringsproduksjon
 • Bygging av Statens vegvesen sine hardt eksponerte betongkonstruksjoner; om krav og kontroll
 • Design, skallkonstruksjoner, oljeplattformer og nye prosjekter
 • Katodisk beskyttelse av kystbruer
 • ARENA Strategiworkshop, nr 2 i betongklyngen

Vi ønsker alle velkommen til årets fagdag i forbindelse med Vinterfestuka i Narvik 2018.

Vi ønsker også studenter ved UiT velkommen!

Dette arrangementet er i regi av FABEKO og i samarbeid med Norsk Betongforening, Norsk Forening for Betongrehabilitering, YBN og Betong og byggearbeid i arktisk klima.

Påmelding senest 1. mars

Program >>

Påmelding via FABEKOs nettsider >>

Betongklyngen – referat fra workshop/strategisamling 7.-8. februar 2018 – Presentasjoner

By | Nyheter | No Comments

Til Medlemmer og deltakere på betong Klyngesamlingen « Betong og byggearbeid i arktisk klima»

Forskningsparken takker for et flott engasjement og vedlegger her referat med aksjons liste fra betongsamlingen i Narvik 7.-8. februar 2018

Presentasjoner fra samlingen kan hentes på www.fpn.no/aktiviteter klikk avholdte kurs

Her finner dere også presentasjoner fra foregående samlinger

Nyheter fra Betongklygen BBAK

By | Nyheter | No Comments

Riving og gjenbruk av betong – Konsortie under etablering for å søke midler av EU H2020

Forskningsparken deltok sammen med MAPEI, Bodø¸ kommune, IRIS, NHO Nordland, Norges Forskningsråd, UIT, NORUT, Sintef, Ghent Universitet i Belgia, Brno Universitet i Tschekkia, Oulu Universitet i Finland, Luleå Tekniske Universitet i Sverige med fl. i et møte i Bryssel 16/1 med tema. Riving/ Gjenbruk av Betong og med Ny By Ny Flyplass i Bodø¸ som et øvingscase i Norge. Utlysningen er på ca 130 mill NOK og med skissefrist i februar og søknadsfrist i september 2018

Og link finnes her :http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html

Dette er en såkalt Innovation Action og hvor flere bedrifter fra flere land også oppfordres til å delta. EU ønsker seg gjerne pilotprosjekt i flere land og er søkende etter nye teknologier for å løse samfunnsutfordringer. I dette prosjektet vil en blant annet se nærmere på Selfrag pulsfragmentation –  Våt metode for å skille betong og armering på. MAPEI ønsker å studere finfraksjon etter utskilling. SINTEF vil se nærmere på Ståldelen. NORUT fikk ansvaret for å studere gjenbruksmuligehter av elementer og bygningsdeler mens LTU Gjenbruk av tilslag og finfraksjon. Norsk koordinator er IRIS Salten. Foruten nevnte partnere deltar også Forsvarsbygg og AVINOR i samarbeidet med ifm prosjekt Ny By Ny Flyplass. Workshopen resulterte også i gode faglige diskusjoner og nye nettverk . Referat (MoM) fra møtet vedlegges, 2018.01.16.Minutes of Meeting. Ta gjerne kontakt med Geir Frantzen i Forskningsparken for mer info eller om det er ønske om å delta i søknaden.

Nytt Interreg prosjekt Arctic  ECO crete innvilget

Et nytt Interreg prosjekt ble innvilget av IR styringskomitemøte i januar. I Norge skal NORUT Narvik arbeide videre med Betong i kaldt klima (Vinterstøp metoder). Den finske delen av prosjektet skal se nærmere på utvikling av bindemidler fra gruve/ prosessindustri (Ansvarlig Oulu Universitet) mens LTU i Sverige skal utvikle betongresepter for ekstreme temperaturer ned mot minus 25 gr. Nettverket oppfordres til å delta aktivt i prosjektet og aktivitetene vil bli samordnet med klyngens aktiviteter. Mer info hos Bård Arntsen på NORUT.

Neste klyngesamling, torsdag 8/2 på Scandic i Narvik

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til den sjette felles workshopen i Narvik, torsdag 8. februar 08.30 – 15.30 på Scandic.

Tema for denne samlingen er betong og miljø i et arktisk perspektiv med foredragsholdere fra MAPEI og Norsk Betongforening. I tillegg skal vi jobbe strategisk med å legge grunnlag for ny og forbedret ARENA søknad for 2018. Her har vi har leid inn ekstern bistand fra Zynk Comunication i Oslo som har vært involvert i en rekke søknadsprosesser til klyngeprogrammet på alle nivåer, både ARENA; NCE og GSE. Følgende elementer inngår:

 • Miljøvennlige betongkonstruksjoner – planlegging, prosjektering og utførelse – et sammendrag fra kursdagene i Trondheim v/ Jan Eldegard, Daglig leder i FABEKO og Bygg Uten Grenser
 • Potensielt kan 100 prosent av restbetongen gjenvinnes – presentasjon av utviklingsprosjekt og regionale muligheter v /Sven-Henrik Norman, Forretningsutvikler Miljøteknikk MAPEI AS
 • Strategisk prosess – Betongklyngen v/ Jan Glendrange i ZYNK

Påmelding innen 2/2 til www.fpn.no/aktiviteter

 Klyngesamling nr to samkjøres med Fagdagen Betong i regi av Betongforeningen 15/3

Program under utarbeidelse og kommer snart. Arrangementet går i www.vinterfestuka.no

kilde: bbak.no

Betongklyngen – Invitasjon til workshop 8.feb, 08.30 – 15.30 i Narvik

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til den sjette felles workshopen i Narvik, torsdag 8. februar 08.30 – 15.30 på Scandic.

Tema for denne workshopen er betong og miljø i et arktisk perspektiv med foredragsholdere fra MAPEI og Norsk Betongforening. I tillegg skal vi jobbe strategisk med å legge grunnlag for ny og forbedret ARENA søknad for 2018. Her har vi har leid inn ekstern bistand fra Zynk Comunication i Oslo som har vært involvert i en rekke søknadsprosesser til klyngeprogrammet på alle nivåer, både ARENA, NCE og GSE. Følgende elementer inngår:

 • Miljøvennlige betongkonstruksjoner – planlegging, prosjektering og utførelse – et sammendrag fra kursdagene i Trondheim v/ Jan Eldegard, Daglig leder i FABEKO og Bygg Uten Grenser
 • Potensielt kan 100 prosent av restbetongen gjenvinnes – presentasjon av utviklingsprosjekt og regionale muligheter v /Svein- Henrik Norman, Forretningsutvikler Miljøteknikk i  MAPEI AS
 • Strategisk prosess – Betongklyngen v/ Jan Glendrange i ZYNK

Påmelding innen 2/2:  www.fpn.no/aktiviteter

Program – Betong klyngen workshop i Narvik 7-8 februar 2018

Arrangementet foregår på Scandic Narvik i Kongens gt 33. De som har behov for overnatting må selv bestille rom. Det er lagt opp til en felles middag på hotellet den 7/2 kl 19.30 for de som kommer dagen før.

Vi ønsker vel møtt til en spennende og innholdsrik samling.