UIT betonglaboratorium

Eneste uavhengige godkjente betonglaboratoriet i Nord-Norge utenom Statens Vegvesen. Laboratoriumet er sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter i klasse H laboratorie både innen feltprøving og laboratorietesting.
Og er godkjent innen:

Klasse A : Fabrikkblandet betong

NS-EN 206-1

Klasse B : Betongprodukter til bygninger

NS-EN 490 : Betongtakstein
NS-EN 771 – 3 : Blokkprodukter
NS-EN 15435 : Forskalingsblokker

Klasse F : Lettbetong

NS-EN 12446 : Pipeelementer. Ytterelementer av betong
NS-EN 1520 : Lettbetongelementer
NS-EN 771 – 3 : Blokkprodukter

Klasse P : Tilslag

NS-EN 12620 : Tilslag for betong
NS-EN 13043 : Tilslag for asfalt
NS-EN 13055-1 : Lett tilslag for betong og mørtel
NS-EN 13055-2 : Lett tilslag for ubunden bruk
NS-EN 13139 : Tilslag for mørtel
NS-EN 13242 : Tilslag for vei
NS-EN 13285 : Mekanisk stabiliserte masser
NS-EN 13383 : Vassbyggingsstein
NS-EN 13450 : Tilslag for jernbaneballast