Betong og byggearbeid i arktisk klima

Et klyngeprosjekt i nord

Utfordringer i bransjen

Norske bedrifter opplever stor konkurranse fra utenlandske aktører. Klyngeprosjektet har som formål å øke kommersialiseringskraften gjennom å ta i bruk kunnskap utviklet i forskningsfronten og implementere det i daglige arbeidsrutiner og prosjektering. Gjennom forlenging av byggesesongen vil de norske aktørene få økt konkurransekraft.

Klyngeprosjektets formål

Formålet med klyngeprosjektet er å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som utvider byggesesong og bidrar til helårsarbeid.

Teknologi

Gjennom implementering av ny teknologi kan byggesesongen forlenges og bidra til konkurransekraft for bedrifter i landsdelen.

Akademisk samarbeid

Prosjektet bidrar til praktisk bruk av FoU samt tilgjengeliggjøring av relevante kurs- og utdanninger innen betongfaget i nord.

 

Kompetanse

Ved å bygge opp kapasitet og kompetanse innen vinterarbeid i Norge kan medlemsbedriftene ta på seg ansvar for større prosjekter.

Dele kunnskap

Ved å forsterke betongklyngen, og øke kommersialiseringskraften, kan bedrifter i landsdelen kapitalisere på den kompetansen som bygges opp.

Siste nytt

Betong for dummies arrangeres 12/9 -2019

| Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C ønsker velkommen til dagskurset «Betong for dummies» som arrangeres torsdag 12. September fra 0900 – 1200 på UIT…

Foredrag fra Betongfagdagen

| Nyheter | No Comments

Foredragene fra betongfagdagen som ble arrangert 21. mars 2019 kan nå hentes herfra. Fagdagen samlet 110 engasjerte påmeldte i Narvik….

Innovasjonsrammen – Prosjektstøtteordning fra Norwegian Innovation Clusters

| Nyheter | No Comments
Gjennom Innovasjonsrammen kan medlemmer i Betongklyngen N3C søke støtte til innovasjonsprosjekter i tidlige fase. Ordningen er eksklusiv for klynger som er tatt opp i ARENA, NCE eller GSE.   Maksimalt...

Medlemmer

A. Markussen
AF Gruppen
BAMEK
Beisfjord sement
betong & entrepenør
Betongelementforeningen
Element NOR
FABEKO
FUNN
Hålogaland grus og betong
HeatWork
Helgeland betong
HRS
INDIRA
Iris Salten AS
Kystverket
LKAB
LNS
Manoda
Mapei
Multibetong
Multiconsult
NAMEK
Narvik vgs
NBE
NORCEM
Nordland Betong AS
Norut Narvik
Øksnes Entreprenør AS
Polygon
Roadscanners
Sintef Nord AS
Subnor
Sweco
UiT
Veidekke
Visinor