All Posts By

Geir Frantzen

Betong for dummies arrangeres 12/9 -2019

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C ønsker velkommen til dagskurset «Betong for dummies» som arrangeres torsdag 12. September fra 0900 – 1200 på UIT Norges Arktiske Universitet. Kurset gir generell kunnskap som alle som har med betong å gjøre bør kunne. Kurset egner seg både for byggherrer, entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker grunnleggende kunnskap om betong.

Produkt ark med mer info og påmelding finnes her:

Kursinvitasjon Betong for dummies 12.09.19

 

Foredrag fra Betongfagdagen

By | Nyheter | No Comments

Foredragene fra betongfagdagen som ble arrangert 21. mars 2019 kan nå hentes herfra. Fagdagen samlet 110 engasjerte påmeldte i Narvik. Dette er rekord. Betongfagdagen 2019 er blitt til gjennom et godt samarbeid mellom bransjeaktørene og Betongklyngen N3C under Vinterfestuka i Narvik. Arrangementet er kommet for å bli og betongklyngen N3C vil prioritere og videreutvikle arrangementet også i 2020.

 

Presentasjonene:

SVVTrineKanterZerwekhNasjonaleTuristveger

KværnerHanspMølmentil betongfagdagen

SVVKnutGrefstaNarvik 2019

SVVPresentasjon_Karla Hornbostel

MapeiDanArveRe-con Zero narvik mars 2019

NORCEMKjellSkjeggerudBetong Fagdag Narvik Mars 2019

BEFReiersenPresentasjon Norsk Betongforening Narvik John-Erik ver 1

VeidekkeAndreasog LasseYngres Betongnettverk generell

YBN NarvikvLasseTrøite

KUPAGeirFrantzenVers180319

Invitasjon betongklyngen N3C – Betongfagdag i Narvik, 21. mars 2019 under Vinterfestuka

By | Nyheter | No Comments

Vi har gleden av å invitere Betongklyngens medlemmer samt andre samarbeidspartnere til Betongfagdagen, torsdag 21. mars fra 09:00 – 15:00 i Narvik.

Dette er blitt et tradisjonsrikt arrangement som vi har bidratt med i en årrekke og er det betongfaglige høydepunktet under Vinterfestuka. Arrangementet skjer i regi av Norsk Betongforening og med støtte fra klyngeadministrasjonen i Betongklyngen N3C.

Programmet

Et variert og spennende program som tar opp aktuelle temaer som:

  • Betong og estetikk med presentasjon av nasjonale turistveger
  • Marine konstruksjoner i betong med innlegg fra Kværner og Statens Vegvesen
  • Betong og miljø sett opp mot nytt EU direktiv med innlegg fra NORCEM og MAPEI
  • Betong i kaldt klima med innlegg fra Betongklyngen N3C og Betongelementforeningen
  • Sprøytemørtel og katodisk beskyttelse med innlegg fra Vegdirektoratet
  • Presentasjon fra Yngres Betongnettverk

Tradisjonen tro samles mange til «Moslings Aften» onsdag 20. mars med middag og konsert i Lokstall 1 i Narvik. Vi har forhåndsbooket et antall billetter og da dette arrangementet alltid blir raskt utsolgt, er det lurt å være tidlig ute med å booke. I tillegg har vi forhåndsbooket 20 enkeltrom på Scandic.

Påmelding til arrangementet samt bestilling av billetter til Moslingsaften og hotellreservasjon gjøres her

Påmeldingsfrist: 27. februar kl 16:00 på www.betong.net 

Vedlagt

ProgramBetongfagdag21Mars2019Vers240119Mer info om Vinterfestuka, billetter, program med mer, finnes på www.vinterfestuka.no.

Mer info om hoteller, overnattingsmuligheter finner du på http://www.visitnarvik.no.

Klyngesamling om betong og miljø

By | Nyheter | No Comments

Klyngesamling om betong og miljø
Betongklyngen N3C arrangerte 12. desember en samling med resirkulering og gjenbruk av betong som hovedtema.
En bredt sammensatt forsamling delte kompetanse og ideer for hvordan vi skal møte EUs mål om gjenbruk og gjenvinning av det som i dag betegnes som avfall. Dette uttalte målet betyr at vi innen 2020 skal gjenbruke eller gjenvinne minimum 70% av ikke-farlig avfall fra bygge- og anleggsbransjen.

Betongklyngen N3C tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen N3C har i alt 43 medlemmer fra Trøndelag, Nordland og Troms. Ambisjon er å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima. sier Innovasjon Norge i sin pressemelding. Prisen ble tatt i mot av prosjektleder Geir Frantzen i KUPA samt Bård Arntsen fra NORUT og Reidar Schille i Heatwork. Sistnevnte med i styringsgruppen. Å få status som klynge i klyngeprogrammet gir betongklyngen mulighet for økt konkurransekraft.

De nye klyngene ble offentliggjort på Gamle Museet i Oslo i dag, av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i det tre organisasjonene som står bak klyngeprogrammet – Forskningsrådets John-Arne Røttingen, Ingrid Riddervold Lorange fra Siva og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters har nivåene Global Centres of Expertise, Norwegian Centres of Expertise og Arena. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

For mer informasjon, se www.innovationclusters.no/om-nic

 

Studiebesøk hos Selvfrag i Sveits

By | Nyheter | No Comments

Cirkulus gruppen besøkte 17. oktober 2018 Selvfrag i Sveits som har utviklet ny teknologi hvor en ved hjelp av høyspent kan separere mineraler. Metoden kan f.eks brukes for å knuse betong for å ta armering fra betongen. Sammen med byggherre, industriell partner og FoU miljø vil vise nærmere på teknologien i forbindelse med Ny By By Flyplass prosjektet. Takk til Dan for en flott omvisning hos en spennende og nytenkende bedrift.

Betongklyngens ARENA søknad levert

By | Nyheter | No Comments

Betongklyngen ønsker å sikre helårlige bygge- og betongprosesser – uansett vær og temperatur – med høy kvalitet, riktig ressursbruk og lave klimaavtrykk. De samarbeidsorienterte utviklingsaktivitetene i regi av klyngen, gir allerede økt verdiskaping og styrket konkurransekraft for medlemsbedriftene. Gjennom offisiell status som Arena-klynge vil man kunne løfte dette arbeidet videre. Kunngjøring av nye ARENA prosjekter kommer 8. November 2018.

180914 Arenasøknad Beotngklyngen N3C fra KUPA – Komplett

Forespørsel om U5 kurs (betong og montasjeteknikk) i Narvik

By | Nyheter | No Comments

Narvik VGS/ OPUS er forespurt på U5 kurs (Betong og montasjeteknikk) levert i Narvik. I samarbeid med BE Foreningen vil vi gjerne bidra til  sette opp slikt kurs i Narvik hvis vi får min 15 deltakere. Meld fra til meg hvis dere har deltakere til slikt kurs. Svarfrist 1. November 2018Montasjearbeider med betongelementer og samvirkekonstruksjoner skal foregår innenfor sikre og rasjonelle rammer, og innenfor kravene til kompetanse beskrevet i NS-EN 13670. Kursets formål er å sikre at montasjeleder, formann og bas har de nødvendige kunnskaper og holdninger. Målgruppen for kurset er personell som arbeider med montasje til daglig, og som er tiltenkt/har lederfunksjon/ansvarsrolle i denne sammenheng.Kravet til forkunnskaper er i utgangspunktet erfaring fra montasjearbeider og/eller fagutdanning i byggfag. Ta nærmere kontakt med foreningen dersom spørsmål til dette. De som tilfredsstiller kravene gitt i NSEN13670, og i Betongopplæringsrådets utdyping av dette vil få utstedt kompetansebevis av Betongopplæringsrådet. Beviset dokumenterer kompetanse som montasjeleder eller montasjeformann/bas. Kursets lengde er syv dager inklusive avsluttende eksamen

Kapasitetsløft for bygg- og anleggsnæringen i nord

By | Nyheter | No Comments

BA-næringen i Nord-Norge starter nå opp et av landets første prosjekter i Forskningsrådets nye «Kapasitetsløft»-satsing – BA-senter nord. Prosjektet som skal gå over 3+ 3 år ledes av UiT, Norges Arktiske Universitets avdeling i Narvik, i samarbeid med Norut Narvik AS og SINTEF Nord. Prosjektet skal gi et solid løft både på den bransjerelevante utdanningen og forskningen ved UiT og bidra til økt FoU-aktivitet også i bedriftene. Satsingen skal skje i nært samarbeid med bygge- og anleggsnæringen og både EBA, MEF, Nelfo, NESO og Byggmesterforbundet er med i samarbeidet. To viktige klyngesamarbeid er også med i prosjektet; Betong og Byggearbeid i Arktisk klima og Smart Construction Cluster. Prosjektet også godt forankret i  de tre nordnorske fylkeskommunene.

– Vi bruker BA-senterarbeidet som er virkemiddel til å løfte og videreutvikle våre universitetstilbud innen bygg og anlegg, sier instituttleder ved byggfag UiT, professor Bjørn Reidar Sørensen. Vi gir et viktig tilbud særlig til næringen i den nordligste landsdelen og ønsker å spisse oss ytterligere på de faglige utfordringer og problemstillinger som er særlig aktuelle her i nord, blant annet knyttet til vårt klima. Vi er helt avhengig av å gjøre dette i nært samarbeid med BA-næringen selv og setter stor pris på at alle bransjeorganisasjonene så tydelig har sagt at de ønsker å bidra i dette samarbeidet. I arbeidet med å øke FoU-graden i BA-næringen i nord, er et viktig mål å øke verdiskapningen som følge av dette. Dette vil skje gjennom realisering av nye produkter og tjenester der bedriftene utnytter sine komparative fortrinn med ståsted Nord-Norge.

– Behovet for kompetent arbeidskraft på alle nivå er en av de store utfordringene for hele bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge. Vi trenger også mer systematisk og faglig solid utviklingsarbeid både i den enkelte bedrift og ved forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Det er derfor veldig gledelig at vi nå får i gang et slikt samarbeid med UiT, sier leder for styringsgruppen i prosjektet, direktør i EBA Hålogaland, Stein Windfeldt.

Kapasitetsløftet starter nå som et prosjekt med en rekke konkrete aktiviteter, mens det parallelt også jobbes med å få etablert et permanent BA-senter ved UiT som skal eie denne satsingen på permanent basis.

Bildetekst: Kompetanseløftet for BA-næringen i nord er et bredt samarbeid mellom forskningsmiljøene og bransjen. F.f.v. Bård Arntsen fra Norut Narvik, Geir Frantzen fra betongklyngen, Kjell Skog fra Byggmesterforbundet, Karin Kristensen fra Nordland fylkeskommune, Stein Windfeldt fra EBA, Jack Johnsen fra NESO, Bjørn Tore Esjeholm fra UiT, Martin Grønnslett fra MEF, Bjørn Reidar Sørensen  fra UiT, Gorm Breimo og Jørn Eldby fra SINTEF Nord og Tor Arne Bellika fra Smart Construction Cluster.