Betongklyngens ARENA søknad levert

By 2. oktober 2018Nyheter

Betongklyngen ønsker å sikre helårlige bygge- og betongprosesser – uansett vær og temperatur – med høy kvalitet, riktig ressursbruk og lave klimaavtrykk. De samarbeidsorienterte utviklingsaktivitetene i regi av klyngen, gir allerede økt verdiskaping og styrket konkurransekraft for medlemsbedriftene. Gjennom offisiell status som Arena-klynge vil man kunne løfte dette arbeidet videre. Kunngjøring av nye ARENA prosjekter kommer 8. November 2018.

180914 Arenasøknad Beotngklyngen N3C fra KUPA – Komplett