Category

Nyheter

Betongklyngen – Invitasjon til workshop 8.feb, 08.30 – 15.30 i Narvik

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til den sjette felles workshopen i Narvik, torsdag 8. februar 08.30 – 15.30 på Scandic.

Tema for denne workshopen er betong og miljø i et arktisk perspektiv med foredragsholdere fra MAPEI og Norsk Betongforening. I tillegg skal vi jobbe strategisk med å legge grunnlag for ny og forbedret ARENA søknad for 2018. Her har vi har leid inn ekstern bistand fra Zynk Comunication i Oslo som har vært involvert i en rekke søknadsprosesser til klyngeprogrammet på alle nivåer, både ARENA, NCE og GSE. Følgende elementer inngår:

 • Miljøvennlige betongkonstruksjoner – planlegging, prosjektering og utførelse – et sammendrag fra kursdagene i Trondheim v/ Jan Eldegard, Daglig leder i FABEKO og Bygg Uten Grenser
 • Potensielt kan 100 prosent av restbetongen gjenvinnes – presentasjon av utviklingsprosjekt og regionale muligheter v /Svein- Henrik Norman, Forretningsutvikler Miljøteknikk i  MAPEI AS
 • Strategisk prosess – Betongklyngen v/ Jan Glendrange i ZYNK

Påmelding innen 2/2:  www.fpn.no/aktiviteter

Program – Betong klyngen workshop i Narvik 7-8 februar 2018

Arrangementet foregår på Scandic Narvik i Kongens gt 33. De som har behov for overnatting må selv bestille rom. Det er lagt opp til en felles middag på hotellet den 7/2 kl 19.30 for de som kommer dagen før.

Vi ønsker vel møtt til en spennende og innholdsrik samling.

Kompetansesenter for bygg-og anleggsvirksomhet i nordområdene

By | Nyheter | No Comments

Det er nå offisielt bekreftet av Forskningsrådet at UiTs søknad «Kompetansesenter for bygg-og anleggsvirksomhet i nordområdene» er en av 7 søknader i Norge som får innvilget midler fra Forskningsrådets første utlysning av programmet «Kapasitetsløft».

Kapasitetsløft er et program som ligger under FORREGION programmet – målet for programmet er å øke verdiskaping i næringslivet ved å løfte kapasitetene til forskningsmiljøer på området der det er stor avstand mellom næringens kunnskapsbehov og forskningsmiljøenes kapasitet og kompetanse.

Dette er stor seier for UiT  og de to bygg og  anleggsrelaterte næringsklyngene i Nord-Norge som er nøkkelpartnere i dette prosjektet; Smart Construction Cluster i Alta og Betong  og Byggearbeid i Arktisk Klima(BBAK)  i Narvik.

 

(U3) kurs i Narvik – Utførelse av betongarbeid 8-12. jan 2018

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har i samarbeid med UIT, Narvik VGS og medlemmer i www.betongklyngen.no lagt til rette for betongkurs i nord. U3 kurset tilfredsstiller alle krav hos Betongopplæringsrådet og vil i tillegg ha en arktisk vri.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden «NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner» med nasjonalt tillegg (NA). Kurset vil inneholde praktiske øvinger på lab samt ha fokus på utførelse i arktisk klima. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Foreleser: Torvaldur Noason og Boy Arne Buyle

Kursarrangør: Narvik VGS/ OPUS i samarbeid med UIT Norges Arktiske Universitet

Påmeldingsfrist 27/12-2017

Påmeldinger til kurset her

Se her :For å kvalifisere til Kompetansebevis må man inneha denne utdannelse og praksis

For mer info om kurset: se Om U3 Kurs i Narvik uke2 2018 

Ved påmelding  må Personskjema og Praksisskjema skrives ut, fylles ut og tas med på kurset.

Last ned skjemaer her:

http://www.bbak.no/wp-content/uploads/2017/10/BOR-U3-Personskjema-jan.-2017.pdf

http://www.bbak.no/wp-content/uploads/2017/10/BOR-U3-Praksisskjema_Norsk.pdf

 

Betongopplæring på vei inn i skoleverket – Narvik modellen under utarbeidelse

By | Nyheter | No Comments

Narvik Videregående skole i samarbeid med UiT Narvik  v/ IVT Fakultetet utvikler i disse dager et Arktisk tilpasset U3 kurs (støpe lederkurs) som vil bli gjennomført 8.-12. Januar 2018 med mulighet for påmelding gjennom Betongsopplæringsrådet/ Norsk Betongforening fra og med 1. september 2017. Kurset er unikt i den forstand at det både skal tilbys ut mot næringslivet og til studenter/ elever. Nødvendig kursbevis blir utstedt av Betongopplæringsrådet.  http://betongopplaering.no/

Dette første kurset vil fungere som en pilot i Narvik og vil deretter bli kjørt i regi av UiT/NVGS i samarbeid med Bodø Vgs. og Polarsirkelen Vgs. i Mo i løpet av vinter/vår 2018. Krav om betongkurs er satt i standard «NS EN 13670, kap NA.4.1», og som flere flere byggherrer benytter seg av. Kurset skal bidra til å sikre kvalitet i forbindelse med betong og betongarbeid og skal være praktisk rettet med bl.a. bruk av Lab, Media Site, (nettbasert undervisning) og i tillegg ha et kaldt klima fokus, definert som utfordringer ved kaldere enn pluss 5 grader.

I betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima» www.bbak.no har flere bedrifter opplevd mangel på tilgang på relevante kurs i landsdelen, og noen har blitt diskvalifisert fra oppdrag. På lang sikt ønsker en å utvikle å tilby flere betong kurs, gjerne i Januar som er en tid på året hvor flere bedrifter i nord permitterer.

Foreleser på kurset vil være Torvaldur Noason som har mange års erfaring med betong kurs i Norge

Mer info kontakt:

Frode Lundberg , OPUS Narvik vgs tel 909 10010, vedr kurset

Boy Arne Buyle v/ UiT, mob: 991 06 186, vedr kurset

Geir Frantzen, Forskningsparken i Narvik, vedr betongklyngen www.bbak.no , mob:907 21 191

 

Med fokus på betong og byggearbeid i arktisk klima skal betongklyngen «betong og byggearbeid i arktisk klima» www.bbak.no  bidra til å utvide byggesesongen, samt utvikle spesialkunnskap knyttet til kvalitet på betong og logistikk av betong fra produsent til byggeplass.

Bilde: Visinor

Kilde: bbak.no

 

Betongbransjen samlet i Mo i Rana, 7.-8. Juni

By | Nyheter | No Comments

31 aktører innen betongbransjen og FoU deltok på samlingen som blant annet  omhandlet «Infrastruktur prosjekter på Helgeland, Anskaffelser i SVV , Nye betongtyper, prefab – muligheter, vinterdrift og ARENA  klyngesatsing innen betong og byggearbeid i arktisk klima.

Et engasjert gjeng bidro også denne gangen til gode diskusjoner og nettverk.

I forkant av samlingen ble det  organisert et besøk hos Celsa armering og en guidet omvisning hos Mo Industripark hvor flere fra nettverket deltok. En imponerende omvisningen hos et meget spennende og fremoverlent industrielt miljø på Mo. Klyngesamlingen fortsatte deretter på Helma hotell fra lunsj-lunsj.

Etter samlingen ble det gjennomført et eget møte mellom Utdanningsmiljøene i Narvik, UiT, Narvik Vgs/ OPUS og bransjeforeningene , Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet. Tema var betongopplæring og innføring av en ny og spennende modell i Nordland, som både bidrar til å dekke bedriftenes behov og som får betongopplæring inn i skoleverket. Modellen er ny i Norge og skal i første omgang testes ut i Narvik, Bodø og Mo.

Det ber nå lagt et godt «fundament» for videre ARENA søknad sier Geir Frantzen, Prosjektleder for Betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»

          

Kilde: bbak.no

Betongnettverkssamling i Mo i Rana

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til den femte felles samlingen i Mo i Rana 7.-8. Juni 2017.

Viktig innhold i denne samlingen er blant annet Infrastrukturprosjekter på Helgeland og Anskaffelser hos Statens Vegvesen, nye betongtyper og industrielle muligheter innen prefabrikasjon av betongelementer.  Et gjennomgående tema er betong, byggearbeid og rehabiliteringsprosesser på vinteren.

Vi tilbyr også en guidet omvisning hos Mo Industripark 7. Juni mellom 08.30-11.30. Transport til og fra hotell vil bli ordnet.

Påmelding til samlingen gjøres på www.fpn.no/aktiviteter  senest 29. mai kl 16.00

Program til i samling i Mo i Rana 7-8 juni 2017 i bedriftsnettverk 

Arrangementet foregår på Clarion Collection Hotel Helma cc.helma@choice.no i Thomas Von Westerens gate 2. Avtalepris er kr 1095,- pr rom, pr natt for enkeltrom. De som har behov for overnatting må selv bestille rom. 

 

 

 Kilde: www.bbak.no

 

Nok en vellykket betongsamling

By | Nyheter | No Comments

54 aktører innen betongbransjen og FoU deltok på samlingen som omhandlet «Marine betongkonstruksjoner i værharde strøk». Aktørene som deltok var både deltakere fra bedriftsnettverket samt andre inviterte fra nesten hele verdikjeden innen betong. Eksempelvis aktører som entreprenører/plasstøper/rehab, betongelement, produktleverandører, tilsetningsaktører, bransjeforeninger, sementprodusent, rådgivende ingeniørfirma, FoU, byggherrer.

Nettverket øker stadig og klyngen ønsker å søke opptak i ARENA programmet kommende samlinger. 27. mars med ARENA innspill og 7-8 Juni i Mo i Rana. Noen arenaer/ konferanser som deler av klyngen deltar på er:

• High Performance Concrete i Tromsø HPC/CIC 6-8 mars
• Betongseminar under Vinterfestuka i Narvik 23 mars
• Rallardagene under Vinterfestuka i Narvik 21-23 mars

Målsetningen er å utvikle og fremme kompetanse, produkter og løsninger for rett kvalitet og effektivitet innenfor betongfaget.
Mer info på www.bbak.no

Betongnettverk samling i Svolvær hos Kystverket “Marine konstruksjoner i værharde strøk”

By | Nyheter | No Comments

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen til samling i Svolvær med Kystverket som vert. Tema for samlingen er betongkonstruksjoner i værharde strøk og vi har reservert inntil 18 hotellrom og møterom på Thon Hotel i Svolvær. www.thonhotels.no/lofoten
Avtalepris med Konferansekode 24554006 utgjør kr 1228 for enkeltrom og kr 1428 for dobbeltrom. De som har behov for overnatting må selv bestille rom (først til mølla)

Påmeldingsfrist settes til 13. februar 2017.

Samling for nettverket innen betong og byggearbeid i arktisk klima www.bbak.no

Onsdag 22. Februar 2017

20.00 -23.00 Felles middag på Thon Hotel Lofoten

Torsdag 23. februar 2017

08.30-16.00 Programutkast som følger

 • Velkommen og kort status i betongnettverket v/ Geir i Forskningsparken – presentasjonsrunde, nye medlemmer
 • Utfordringer ved betongkonstruksjoner som .feks kaier, sjømerker o.l v/ Kystverket
 • Investeringer planer, rehab planer v/ Kystverket (Eks Almenningskaier, sjømerker) v/ Kystverket
 • Bestandig betong med flyveaske i marint miljø v/ Knut Kjellsen, FoU sjef i NORCEM Heidelberg Sement
 • Problemstillinger ved kloridinntregninger i betong v/ for eksempel BASF, SIKA eller Mapei
 • Status i arbeidet med kompetanseutvikling innen betong – tilgang på relevante kurs og konferanser v/ Narvik Vgs/ UiT
 • Arbeid mot ARENA status, erfaringer fra andre klynger, hva skal til v/ Innovasjon Norge Nordland
 • Oppsummering, konklusjon, dato for neste samling v/ Geir Frantzen i Forskningsparken i Narvik

Programmet vil bli nærmere detaljert.

Påmelding til samlingen: fpn.no

Utfordring med vinterstøp løst fra Narvik

By | Nyheter | No Comments

Foto: Fritz Hansen / Fremover

I forbindelse med vinterstøp på toppen av brutårnet på Hålogalandsbrua (179 m.o.h) har VISINOR benyttet seg av Heatworks varmeagregat for å få til jevn temperatur i støpen. Oppdraget er utført på oppdrag fra den kinesiske hoved-entrerprenøren SRBG som jobber for Vegvesenet.

Både VISINOR Rehab og Heatwork er aktive medlemmer i betongklyngen som har spesiell fokus på vinterdrift og hvor vi ønsker å bli utfordret på nye metoder og prosesser for vinterarbeid.

Les artikkelen på fremover.no

Sertifisert frem til 2018 av European Cluster Excellence

By | Nyheter | No Comments

Betongnettverket «Betong og Byggearbeid i Arktisk Klima» er nå blitt sertifisert frem til 2018 av European Cluster Excellence. Forskningsparken deltar på vegne av nettverket i klyngeforum Nord hvor klyngene i Nordland evalueres og møtes for å lære av hverandre og å finne utviklingsområder. Initiativet til Klyngeforum Nord kommer fra Nordland Fylke og Innovasjon Norge og dette fora er et viktig møte og diskusjonsfora i arbeidet med å klargjøre bedriftsnettverket til ARENA søknad sier Geir Frantzen i Forskningsparken.