Forespørsel om U5 kurs (betong og montasjeteknikk) i Narvik

By 2. oktober 2018Nyheter

Narvik VGS/ OPUS er forespurt på U5 kurs (Betong og montasjeteknikk) levert i Narvik. I samarbeid med BE Foreningen vil vi gjerne bidra til  sette opp slikt kurs i Narvik hvis vi får min 15 deltakere. Meld fra til meg hvis dere har deltakere til slikt kurs. Svarfrist 1. November 2018Montasjearbeider med betongelementer og samvirkekonstruksjoner skal foregår innenfor sikre og rasjonelle rammer, og innenfor kravene til kompetanse beskrevet i NS-EN 13670. Kursets formål er å sikre at montasjeleder, formann og bas har de nødvendige kunnskaper og holdninger. Målgruppen for kurset er personell som arbeider med montasje til daglig, og som er tiltenkt/har lederfunksjon/ansvarsrolle i denne sammenheng.Kravet til forkunnskaper er i utgangspunktet erfaring fra montasjearbeider og/eller fagutdanning i byggfag. Ta nærmere kontakt med foreningen dersom spørsmål til dette. De som tilfredsstiller kravene gitt i NSEN13670, og i Betongopplæringsrådets utdyping av dette vil få utstedt kompetansebevis av Betongopplæringsrådet. Beviset dokumenterer kompetanse som montasjeleder eller montasjeformann/bas. Kursets lengde er syv dager inklusive avsluttende eksamen