Innovasjonsrammen – Prosjektstøtteordning fra Norwegian Innovation Clusters

By 27. februar 2019Nyheter

Gjennom Innovasjonsrammen kan medlemmer i Betongklyngen N3C søke støtte til innovasjonsprosjekter i tidlige fase. Ordningen er eksklusiv for klynger som er tatt opp i ARENA, NCE eller GSE.

 

Maksimalt kan det søkes:

  • Inntil kr 150.000 til forstudier
  • Inntil kr 300.000 til forprosjekter

Maks støtteandel er 50 %

Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide frem til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemeiddelapparatet.

Søknader sendes til geir@kupa.no, senest 15.04.19  kl. 16.00. 

Bruk søknadsmalen «Innovasjonsrammen – Mal for klyngebedrifter 2019» 

Klyngeadministrasjonen vil i samråd med Styringsgruppen gjøre en prioritering av inntil 4 prosjekter som skal vektes og prioriteres ut fra klyngens egen strategi, innovasjonsgrad, bærekraft og gjennomføringsevne. Vi sender så inn forslagene til Innovasjon Norge senest 3/5 2019.

Vedlegg: