Klyngesamling 28. august 2019

By 1. juli 2019Nyheter

Klyngesamling

28. august | 09.00-16.00 | Narvik

Til betongklyngens medlemmer,

Vi ber dere sette av onsdag 28.08.19 fra 09.00 – 16.00 til neste klyngesamling med workshop i Betongklyngen N3C.

Et endelig program vil bli utarbeidet, men her er noen smakebiter:

  • Restprodukter fra gruveindustrien som sementerstatning v/ Dr Katja Ohenoja, Oulu University i Finland
  • Utvikling av betongresepter for ekstremt lave temperaturer v/ Professor Andrzej Cwirzen, Luleå Tekniske Universitet i Sverige
  • Bakgrunn og resultater fra Interreg prosjektet Arctic Ecocrete v/ Bård Arntsen fra NORUT
  • Status i Betongklyngen N3C v/ Geir Frantzen, KUPA
  • Prosjekt workshop med prosjektverksted og prosjektutvikling i undergrupper (helårsbygging, gjenvinning, rehab og kompetanse) v/ Forskningsrådet/ Innovasjon Norge/ KUPA
  • Informasjon om Norsk katapult – nasjonalt senter som tilbyr utstyr og fasiliteter – hva skal til for å mobilisere betongindustrien til dette? v/ Bjørn Arne Skogstad, SIVA

Sted kommer.

Vi håper å se dere!

Geir Frantzen, klyngeleder

geir@kupa.no