Søk om Nærings-phd i tilknytning til «Cirkulus bærekraftig betonggjenvinning»

By 1. juli 2019Nyheter

Til Betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere,

UIT Norges Arktiske Universitet, Campus Narvik ønsker å styrke kompetansen innen området riving og gjenbruk av betong.

De vil utlyse to eller tre stipendiatstillinger for en periode på fire år finansiert gjennom Cirkulus og UIT. I tillegg ønsker UIT å få etablert én eller flere Nærings phd. hvor en ansatt i en bedrift eller tilknyttet en bedrift, gis mulighet til å ta doktorgrad.

Vi vil med dette invitere betongklyngens medlemmer og samarbeidspartnere til å delta i denne satsingen. For å være kvalifisert må kandidaten ha mastergrad fra før. Ordningen bidrar til økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i din virksomhet. Forskningsrådet kan støtte din bedrift med 50 % av stipendiatens lønn i inntil tre – fire år. Konkret vil ordningen bidra til at bedriften, med offentlig støtte, kan bygge egen spisskompetanse innenfor bærekraftig riving og gjenbruk av betong.

Les gjerne:

Ta kontakt med oss om dette virker interessant.  Vi bistår gjerne i prosessen frem mot søknad og finansiering.

 

Med vennlig hilsen,

Geir Frantzen, klyngeleder

geir@kupa.no