Cirkulus gruppen besøkte 17. oktober 2018 Selvfrag i Sveits som har utviklet ny teknologi hvor en ved hjelp av høyspent kan separere mineraler. Metoden kan f.eks brukes for å knuse betong for å ta armering fra betongen. Sammen med byggherre, industriell partner og FoU miljø vil vise nærmere på teknologien i forbindelse med Ny By By Flyplass prosjektet. Takk til Dan for en flott omvisning hos en spennende og nytenkende bedrift.